J低温症R

莫待无花空折枝

有一种跟随叫做——相思成灰;有一种留恋叫做——只要你陪;有一种爱慕叫做——瞳眸无悔;有一种牵手叫做——你好就完美。

评论

热度(30)